PR1: The TrainChain Programme

PR1: Το πρόγραμμα TrainChain

PR1: El programa TrainChain

The training course offers hands-on training with modules directed to address the learning needs of the target groups concerning blockchain technologies they can adopt. The modules are integrated into a gamified online learning platform designed to increase learners' engagement and the effectiveness of the learning initiative.
The modules cover the following topics:
Module 0 - Introduction to Blockchain Technology
Module 1 - Cryptocurrencies / Payment Gateways
Module 2 - NFTs
Module 3 - Smart Contracts
Module 4 - Supply Chain & Logistics
Module 5 - Smart Contracts hands-on programming tutorial
Check the TrainChain Academy

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει πρακτική κατάρτιση με ενότητες που απευθύνονται στις μαθησιακές ανάγκες των ομάδων-στόχων σχετικά με τις τεχνολογίες blockchain που μπορούν να υιοθετήσουν. Οι ενότητες φιλοξενούνται σε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που ενσωματώνει μηχανισμούς παιγνιοποίησης (gamification), και που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αυξάνει την σύνδεση του εκπαιδευόμενου (engagement) και συνολικά την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι ενότητες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
Ενότητα 0 - Εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain
Ενότητα 1 - Κρυπτονομίσματα / πύλες πληρωμών
Ενότητα 2 - NFTs
Ενότητα 3 - Έξυπνες συμβάσεις
Ενότητα 4 - Εφοδιαστική αλυσίδα & εφοδιαστική
Ενότητα 5 - Έξυπνα συμβόλαια πρακτικό σεμινάριο προγραμματισμού
Δείτε το TrainChain Academy

El curso de formación ofrece una formación práctica con módulos dirigidos a abordar las necesidades de aprendizaje de los grupos destinatarios en relación con las tecnologías blockchain que pueden adoptar. Los módulos están integrados en una plataforma de aprendizaje en línea gamificada diseñada para aumentar el compromiso de los estudiantes y la efectividad de la iniciativa de aprendizaje.
Módulo 0 - Introducción a la tecnología Blockchain
Módulo 1 - Criptomonedas / Pasarelas de pago
Módulo 2 - NFTs
Módulo 3 - Contratos inteligentes
Módulo 4 - Cadena de suministro y logística
Módulo 5 - Tutorial de programación práctica de Smart Contracts
Revisa la TrainChain Academy

Check the TrainChain Programme Features Guide

Ελέγξτε τον Οδηγό Χαρακτηριστικών του Προγράμματος TrainChain

Consulte la Guía de características del Programa TrainChain